Pavel Brýdl a Kamil Krunka - start Ceny Metuje 2010
Sports Club Nove Mesto nad Metuji

ZPRAVODAJ SCM 1/2011

Pro potřeby trenérů a závodníků vydávám první letošní zpravodaj, obsahující důležité informace k sezoně 2011.

ZPRAVODAJ SCM Hradec Králové č. 1/2011

 

Březen 2011

 

Aleš Žďárský VT SCM HK kontakt aleszdarsky@seznam.cz; mob.739185700

 

Určeno všem závodníkům zařazeným do SCM, jejich trenérům a funkcionářům atletických oddílů.

1)           Sestava SCM 2011

2)              Soustředění a kempy pro atlety

3)                 Lékařské prohlídky

      4)              Hlavní termíny sezóny

 

1)  Sestava SCM 2011

Naše letošní sestava čítá 23 jmen (2 závodníci v kategorii do 22 let – E2, 6 atletů v kategorii A, sedm v kategorii B a osm v C). Celá sestava byla během měsíců listopad 2010 – leden 2011 tvořena na základě mnoha ukazatelů a dále upravena podle požadavků komise mládeže ČAS, trenérské rady ČAS a asistenta šéftrenéra ČAS. Konečná podoba je tedy pro rok 2011 následující:

 

 

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ROČ

ODDÍL

DISCIPLÍNA

SKUPINA

VÝKON 2010

TRENÉR

Drábková

Michaela

92

NMMET

3000mpř

A

2:14,77/11:09,31

David Šnajdr

Novotná

Tereza

92

HKRAL

3000mpř

A

9:54,41 /11:04,45

Milan Novotný

Novotná

Linda

92

TRUTN

kladivo

A

49,98

Miloš Havelka

Rousková

Pavla

93

NMMET

400m

A

57,53

Aleš Žďárský

Taclíková

Lucie

93

HKRAL

800m

A

2:16,32/58,17/43,48

Pavel Metelka

Ulrichová

Alena

94

NMMET

800m

A

2:14,81/57,36

Aleš Žďárský

Bareš

Marek

95

HKRAL

tyč

B

395

Vítězslav Perun

Broumová

Michaela

95

NMMET

dálka

B

550/4468

Aleš Žďárský

Dvořáková

Denisa

94

TRUTN

kladivo

B

48,78/42,47

Miloš Havelka

Král

Jan

92

NMMET

kladivo

B

53,81

Radka Králová

Morávek

Martin

94

TYNOR

100m

B

11,19/17,18/22,93

Jiří Tyahur

Rykl

Radoš

95

HKRAL

10boj

B

5434/3,91

Vítězslav Perun

Troppová

Kateřina

94

HKRAL

800m

B

2:17,55/58,58

Pavel Metelka

Bošelová

Nikol

95

TRUTN

výška

C

161

Miloš Havelka

Doležal

Jan

96

HKRAL

9boj

C

4839/178

Vítězslav Perun

Hajnyšová

Tereza

96

DVKRA

dálka

C

520

Josef Pospíšil

Hanč

Luděk

94

NMMET

chůze

C

26:31,07/32:07,09i/59:18/5:30,1

David Šnajdr

Hančová

Tereza

92

NMMET

chůze

C

28:37,80/15:36,94/58:52,89

David Šnajdr

Kohout

Jan

95

HKRAL

tyč

C

350/28,96

Vítězslav Perun

Routková

Martina

93

NMMET

100m

C

12,62/26,34

Aleš Žďárský

Schoř

Lukáš

95

HKRAL

60m

C

K7,48/18,35/25,92

Jaroslav Nohejl

Fejfar

Ondřej

89

DVKRA

3000mpř

E2

9:08,78

Grohová Jaroslava

Groh

Radoslav

89

DVKRA

3000mpř

E2

9:08,71

Grohová Jaroslava

 

 

 

2) Soustředění a kempy

Během sezóny se mohou naši závodníci připravovat na důležité závody podle svých představ. Základem každého soustředění, na které chcete čerpat nějaké prostředky od SCM, je včasné předložení dokumentu „Návrh na VT“.

Nejschůdnějším postupem je jeden telefonát, ve kterém se zhruba domluvíme na podmínkách čerpání a její výši, následně pak trenéři závodníků, kteří se VT zúčastní zašlou zmiňovaný „Návrh na VT“. Po akci pak trenéři zašlou opět jednoduché „Zhodnocení VT“, ve kterém budou vyčísleny skutečné náklady. Ke „Zhodnocení VT“ je  přiložen i seznam účastníků.

Pokud by některý ze členů SCM chtěl čerpat prostředky na regeneraci, vstupné do posiloven a bazénů,  musí vždy dodat originál  příjmového dokladu nebo faktury s razítkem, IČO, podpisem a specifikací služby.

Speciální sportovní obuv (tretry nebo speciálky na vrhy) je vždy nutné předem domluvit s vedoucím trenérem.

O výši příspěvku na přípravu atletů SCM v sezóně 2011 budeme vědět více až v měsíci březnu. Do té doby nejsme schopni atletům žádné částky hradit ani potvrdit!

 

A)Reprezentační soustředění:

 

Výcvikové tábory v roce 2011

                                                            

 

                       

 

Juniorská reprezentace (ročníky 1992 – 1993)

 

Sprinty/skoky          Nymburk      27.3. – 1.4.2011 Kondiční

 

Sprinty                      Litomyšl        1.8. – 6.8.2011

 

Vše mimo běhů        Debrecen       16.4. – 27.4. 2011 (nebo to bude ve Spale dohaduji podmínky)

 

Vše mimo běhů        Nymburk      30.10. – 4.11. 2011 (Výběr MS19 2012)

 

Běhy:                         Melago                       9.-23.4.2011

                                    Štrbské Pleso            6.-19.11.2011

                       

 

                       

 

 

 

 

 

Dorostenecká reprezentace (ročníky 1994 a mladší)

 

Sprinty a skoky:      stejně jako reprezentace juniorů (viz. výše)

 

Běhy:             Melago                       9 .- 23.4.2011

Bedřichov      24.7. - 3.8.2011 

Vrhy:             Houšťka                     4. – 9.4.2011

                       

                        Pardubice      15. – 20.8.2011

                       

                        Nymburk      30.10. – 4.11. 2011 (Výběr MS19 2012)

                       

                        Olomouc        1. – 4.12.2011 Testovací

 

Na tyto VT mohou být závodníci zváni prostřednictvím svých trenérů a klubů, případně přímo státním trenérem juniorské reprezentace. Náklady na pobyt při těchto kempech hradí ČAS – SCM většinou závodníkům uhradí  pouze dopravu na místo srazu.

 

Vždy, když budete na některý z reprezentačních kempů pozváni, sdělte to ved. trenérovi SCM (stačí e-mail) aby měl přehled o nárocích na čerpání prostředků za dopravu na VT.

 

 

B)        Společné VT našeho SCM

 

Další možností je pro členy SCM tradiční VT v Prackově, který je pořádán pro všechny kategorie do 19 let.

Bohužel je ve stejném termínu jako plánovaný zahraniční VT reprezentace ČR v Debrecenu (Spale). Je to zapříčiněno tím, že termín Prackova musel být určen mnohem dříve, než byl znám termín repre-kempu.

Nedá se s tím nic dělat a tak případní „reprezentanti“ budou muset jeden z VT oželet.

 

Podzimní termín, který patřil tradičně pobytu v Krkonoších, není zatím znám. Víme ale téměř jistě, že budeme měnit lokalitu. Oblíbené „Friesovky“ projdou totální rekonstrukcí a podle všeho se tam podstatně změní ceny.

            Provozovatelé chaty se poohlížejí po jiném místě, které by snad mělo vyhovovat našim požadavkům. Podle toho se teprve dohodneme na další spolupráci při přípravě objemového soustředění v říjnu.

 

Níže najdete informace k pobytu v Prackově:

 

 

 

 

 

 

TRÉNINKOVÝ KEMP SCM 15 – 19 let

PRACKOV u TURNOVA

17.-22. dubna 2011

Tréninkový kemp  pořádáme na stadionu v Turnově, ubytování a stravování v rekreačním zařízení p. Kováře v Prackově u Vestce pod Kozákovem.

Ubytování:     chatový tábor, chatky se soc. zařízením. Správní budova s jídelnou, klubovnou a soc. zařízením.

Stravování: plná penze (menu pro sportovce) od neděle 17.4.(oběd) do pátku 22.4. (oběd)

Doprava: individuální, všichni přihlášení se dostaví 17.4. na základnu nejpozději do 11.30 hodin. Jiný čas příjezdu je nutné ohlásit předem aby byl stanoven přesný počet odebraných obědů.

Úhrada: členové SCM zařazení do skupin  A a B (viz.zpravodaj SCM na stránkách www.sportklub.cz/atletika/scm), kteří se prokazatelně připravují na závodní sezónu + jejich trenéři, mají celý pobyt hrazen z rozpočtu SCM. Atletům zařazeným do sk. C uhradíme z rozpočtu SCM 1000,- Kč ostatní náklady uhradí hotově u vedoucího RZ p. Kováře. Závodníci nezařazení do SCM, kteří budou na VT jako sparing si náklady ve výši 1720,-Kč (celý pobyt) nebo 330,-/os./ hradí v plné výši, včetně pronájmů stadionu, posilovny a rehabilitace.

Trénink: budeme realizovat v Turnově na stadionu (nový povrch) a v okolí Prackova, dle plánů jednotlivých tréninkových skupin a specializací.

Povinné vybavení: průkaz ZP, osobní léky, občanský průkaz. Sportovní vybavení na týdenní pobyt.

V případě příznivého počasí je v Prackově v provozu i venkovní bazén. V Turnově lze využít regenerační linku na stadionu.

Přihlášky: vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 9.4.2011 na adresu:Aleš Žďárský, atletický oddíl, 28. října 943,549 01 Nové Město nad Metují.

Osoby starší 18ti let se mohou hlásit i mailem na: aleszdarsky@seznam.cz.

                                                                                              Aleš Žďárský

                                                                                              Vedoucí trenér SCM H.K.

 

--------------------------------------návratka – zde oddělit ---------------------------

Přihlašuji se k účasti na VK v Prackově 17.-22.4.2011

 

Příjmení a jméno…………………………………………..Adresa………………………………………………………….

 

U atletů nezařazených do SCM datum narození: …………………………………………………………

 

Telefon rodičů:……………………… Podpis zák. zástupce: ……………………………………………………..

 

Upřesnění dne a hodiny příjezdu (odjezdu): …………………………………………………………………..

 

 

 

                              

3)

      Sportovní lékařské prohlídky

Většina ze zařazených členů SCM již splnila povinnost předat „Návrh na zařazení“ a také doložila platnost lékařské prohlídky.

Je třeba ale upozornit atlety a trenéry, že řadě z Vás končí platnost lékařské prohlídky v březnu 2011 a proto je NUTNÉ absolvovat prohlídku novou!!

O výsledku a termínu prohlídky opět informujte vedoucího trenére SCM.

Neplatnost lékařské prohlídky je důvodem k okamžitému vyloučení závodníka ze systému.

Doporučená pracoviště a kontaktní adresy na lékaře najdete v archivu SCM na stránkách www.sportklub.cz v sekci atletika/scm.

 

4)

Hlavní termíny sezóny 2011

 

V naší sestavě je řada závodníků/závodnic, kteří mohou uspět nejen na domácím šampionátu ale také mají šance, nominovat se na mezistátní utkání (MU) příslušné věkové kategorie nebo i na ME juniorů nebo mužů a žen kat.22let, případně MS 17 a  vrchařské šampionáty.

 

ME 22 – pořádá naše OSTRAVA!!! v termínu 17.-17.7.

ME 19 – se uskuteční v Tallinu (EST) v termínu 21.-24.7.

MS 17 – pořádají v Lille (FRA) v termínu 6.-10.7.

ME do vrchu – hostí Bursa (TUR) v termínu 6.7.

MS do vrchu – Titana (ALB) termín 11.9.

 

Mezistátní utkání jsou letos na programu v této podobě:

 

MU chůze – Poděbrady 9.4.

MU 17 – CZE/HUN/SVK v Maďarsku

MU 19 – CZE/CRO/HUN/SLO v Chorvatsku

MU 15 – CZE/CRO/HUN/SLO/SVK na Slovensku

 

Nominační kritéria na uvedené akce jsou již umístěny na stránkách www.atletika.cz

 

Mistrovství ČR jsou na programu v těchto termínech:

19.3.                     Kros - Baldovec

27.-29.5.              Víceboje – Praha Slávia

18.-19.6.              Junioři,juniorky,dorostenci,dorostenky na dráze – Ostrava

2.-3. 7.                 Muži, ženy – Brno

3.-4.9.                  Žáci a žákyně – Nové Město nad Metují

10.-11.9.              Muži a ženy do 22 let – Písek

 

Hodně štěstí na halových šampionátech a pěkný start do sezóny na dráze!

 

Aleš Žďárský