Pavel Brýdl a Kamil Krunka - start Ceny Metuje 2010
Sports Club Nove Mesto nad Metuji

Nový zpravodaj SCM číslo 1/2010

Vše důležité pro členy SCM našeho kraje najdete zde:

Aleš Žďárský VT SCM HK kontakt aleszdarsky@seznam.cz; mob.739185700

ZPRAVODAJ  SCM Hradec Králové  2010  č. 1

březen 2010

 

Určeno všem závodníkům zařazeným do SCM, jejich trenérům a funkcionářům atletických oddílů.

 

OBSAH:

1)               Systém přípravy a péče v SCM

2)              SCM v sezóně 2010 (sestava,finance,podmínky)

3)              Halová sezóna 2010

4)              Plán přípravy na vrcholné akce sezóny

5)              Zdravotní prohlídky, regenerace

 

 

1)     Pro Vás, kteří přicházíte do SCM nebo jste doposud neměli příležitost se o činnosti SCM více dozvědět, přináším ve Zpravodaji č.1 jen několik základních informací a hlavně odkazy na literaturu.

                   SCM je organizační jednotkou Českého atletického svazu, vyvíjející činnost na   území příslušného kraje. Do SCM jsou vybíráni talentovaní mladí závodníci ve věku 15 – 22let. Ve spolupráci s osobními trenéry a oddíly  zabezpečuje pro atlety podmínky pro přípravu a odborné vedení (tréninky v atletické hale, výcvikové kempy, informační servis, lékařské prohlídky) a řeší další úkoly (např. zajištění kvalitních startů v rámci ČR i zahraničí apod.). Více o systému se dočtete v dokumentu TALENTOVANÁ MLÁDEŽ na webu ČAS.

 

2)     Vedoucí trenér předložil návrh na zařazení závodníků do SCM na sezónu 2010 v listopadu 2009. Tento návrh byl posouzen nejprve výborem KAS, potom byl konzultován při oponentním řízení na ČAS a definitivně byl upraven na jednání komise mládeže ČAS. Konečná sestava tak byla stanovena viz. tabulka.

      V sestavě jsou zařazeni tři atleti do skupiny 22 let, šest do skupiny „A“, devět do            skupiny „B“ a pět do skupiny „C“. Zařazení do skupin vychází z úspěšnosti    závodníků v sezóně 2009, zejména jejich umístění v celostátních tabulkách dále na MČR a značný vliv na zařazení do skupin mají i reprezentační starty.

 

      Do rozpočtu SCM na rok 2010 získáme na sportovní přípravu 97.000,- Kč a        11.500,-Kč na částečnou úhradu lékařských prohlídek. Proti loňskému roku je to o     cca 70.000,- méně. Ovšem není to z důvodu finanční krize, je to z důvodu nízkého počtu atletů, kteří mohou být do SCM zařazeni, dále také proto, že řada závodníků  je přeřazena do nižší výkonnostní skupiny a také proto, že nemáme tolik startů na akcích typu ME, kterých bylo v předcházejících sezónách daleko více.

      Podle kategorie zařazení mohou závodníci během roku čerpat finance, vždy však po       schválení projektu (výcvikového tábora, soustředění apod.) vedoucím trenérem SCM.

      Před realizací soustředění je trenér (oddíl) povinen zaslat na adresu vedoucího trenéra SCM jednoduchý Návrh na VT, který najdete v příloze tohoto e-mailu.

      Bez předložení tohoto návrhu není možné požadovat proplácení pobytů závodníků na VT. Po skončení akce pak trenér (oddíl) zašle podobný dokument, ve kterém jsou uvedeny skutečné náklady – Hodnocení VT  (doložené fakturou a doklady).

      Finance je třeba čerpat především na výcvikové tábory a lékařskou péči. Po dohodě      s vedoucím trenérem je možné čerpat část prostředků i na speciální sportovní obuv. Ne však na tréninkové boty, oblečení atd.

 

      V sezóně 2010 bude možnost čerpání v jednotlivých kategoriích (E,A,B,C) vycházet       z následujících pravidel.

a)  Částka na přípravu na kontě SCM není nároková. Vždy budeme vycházet z toho, jaký přístup k přípravě, životosprávě a závodění má každý ze členů a jak byl v sezóně úspěšný.

b)  Orientačně lze stanovit částky pro jednotlivé skupiny takto:

      E – do 10.000,-Kč

      A – do 5.000,-Kč

      B – do 3.000,-Kč

      C – do 1.000,-Kč

      Každý závodník má v sezóně možnost dále čerpat částku do 500,-Kč při realizaci            povinné lékařské prohlídky.

c)      Při čerpání prostředků na přípravu musí závodník počítat s tím, že z prostředků na výcvikové tábory jsou hrazeny i pobytové náklady trenérům.

d)     S ohledem na zkušenosti z let minulých víme, že stěžejním obdobím pro čerpání prostředků budou jarní měsíce, kdy se většina atletů připravuje na vrcholy sezóny.

      Proto budeme směřovat finance především na kvalitní zabezpečení podmínek pro

      přípravu v Turnově při VT, který je plánován (viz.níže) v Prackově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh členů SCM pro rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stávající členové:

 

 

 

 

 

 

č.

člen

pohl

popis

jméno

RC

oddíl

kraj

disciplína

kat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

KL

M

Muži 22

Radoslav Groh

 

DVKR

HK

3000mpř.

E

2.

KL

M

Muži 22

Ondřej Fejfar

 

DVKR

HK

3000mpř.

E

3.

SG

Ž

Ženy 22

Karolína Grohová

 

DVKR

HK

3000m př.

E

4.

KL

Z

Dorostenky

Rousková Pavla

 

NMMET

KHK

400 m

A

5.

KL

Z

Dorostenky

Taclíková Lucie

 

HKRAL

KHK

800/400m/300m př.

A

6.

KL

Z

Dorostenky

Novotná Tereza

 

HKRAL

KHK

3000 m

A

7.

KL

Z

Dorostenky

Novotná Linda

 

TRUTN

KHK

kladivo 3kg

A

8.

KL

Z

Juniorky

Jahelková Karolína

 

HKRAL

KHK

800 m

A

9.

SG

Z

Dorostenky

Drábková Michaela

 

NMMET

KHK

1500m

A

10.

KL

M

Dorostenci

Vencl Milan

 

NPAKA

KHK

disk 1,5kg

B

11.

KL

M

Dorostenci

Král Jan

 

NMMET

KHK

kladivo 5kg

B

12.

KL

Z

Žákyně

Troppová Kateřina

 

HKRAL

KHK

800 m

B

13.

KL

Z

Žákyně

Ulrichová Alena

 

NMMET

KHK

800 m

B

14.

KL

Z

Žákyně

Dvořáková Denisa

 

TRUTN

KHK

kladivo 3kg

B

15.

SG

M

Junioři

Šimek Jaroslav

 

NMMET

KHK

disk 1,75kg

B

16.

KL

M

Dorostenci

Desenský Michal

 

HKRAL

HK

100m/200m

B

17.

KL

Z

Žákyně

Broumová Michaela

 

NMMET

HK

Dálka

B

18.

KL

Z

Žákyně

Špidlenová Sára

 

DCOST

HK

výška

B

19.

KL

Z

Dorostenky

Taichmanová Radka

 

HKRAL

KHK

100 m/200m

C

20.

SG

Z

Dorostenky

Jiroušová Šárka

 

NMMET

HK

100m

C

21.

SpS

M

žáci

Schoř Lukáš

 

HKRAL

HK

60 m

C

22.

KL

Z

Dorostenky

Routková Martina

 

NNMET

HK

100m

C

23.

KL

M

Dorostenci

Bajer Martin

 

NPAKA

HK

oštěp

C

 

3)     Letošní zima opravdu moc nenahrávala k atletické přípravě a tak řada závodníků halovou sezónu vynechala. I tak se však několika závodníkům SCM podařilo výrazně prosadit. Opět bych chtěl vyzvednou především osobní posuny ve výkonnosti a usídlení v čele tabulek výkonů halové sezóny 2010. Tím pádem se vždy ruku v ruce se skvělými výkony dostavuje i pěkné umístění při MČR. V letošní sestavě máme hned tři mistry ČR.

      Michal Desenský vyhrál dorostenecké sprinty na obou tratích 60m a 200m výkony 7,00 a 22,20. Tereza Novotná elegantně vstoupila do kategorie juniorek a vyhrála            závod na 3000m v čase 10:07,48. Žákovskému pětiboji vládla Michaela Broumová, která ziskem             3102 bodů jako jediná překonala hranici 3000 bodů.

      Nejde ale jen o medaile, ocenění si zasluhují i zmiňované osobní rekordy nebo přední      umístění v průběžných tabulkách výkonů. Proto je třeba ocenit výkony Lucky Taclíkové,       Káti Troppové, Šárky Jiroušové,Jardy Šimka i do SCM dosud nezařazených ale nadějných     - Rykla, Bareše, Doležala a Hančové.

 

 

4)     Aby bylo možné naplnit co nejlépe představy jednotlivých trenérů a jejich tréninkových skupin, je třeba se pokusit o širší nabídku tréninkových pobytů a nechat tak více možností pro operativnější přístup. Proto Vám níže nabízím možnosti k realizaci tréninkového procesu.

      Prackov u Turnova (pro většinu z Vás známá lokalita).  Pro atlety našeho SCM a jejich  sparingy, je domluven termín 25.4. – 30.4.2010 v ceně 330,-/den – plná          penze+ubytování.

      Záleží skutečně na Vašem odpovědném přístupu a včasném rezervování příslušného počtu míst. Uzávěrka přihlášek je 9.dubna 2010– přihlášky zasílají závodníci nebo trenéři e-mailem nebo poštou. Na přihlášce vždy uveďte,  který trenér bude za závodníka po celou dobu pobytu v Prackově (včetně dopravy ) zodpovídat.Uvedený  trenér pak zajišťuje i souhlas zákonného zástupce u závodníků mladších 18ti let.

      K soustředění v Prackově je domluven i pronájem dráhy, sektorů,posilovny, odhodové místnosti a náčiní na stadionu v Turnově. Podle potřeb bude možno využívat i regenerační linky na stadionu.

      Další možností, kterou Vám nabízíme, je pobyt v HoušťceStaré Boleslavi v příloze         tohoto e-mailu je vše  podstatné, co k pobytu potřebujete vědět. Na tomto místě však není nic předjednáno, záleží pouze na aktivitě trenérů a oddílů.

      Kde a kdy budou závodníci zařazení do SCM realizovat přípravu je nyní pouze na jejich trenérech a oddílech. SCM bude vybrané kempy, na základě zaslaných návrhů, závodníkům a jejich trenérům podle pravidel daných Prováděcím pokynem hradit částečně nebo zcela (záleží na zařazení do skupiny E,A,B,C a ceně).

      Dalším plánovaným kempem pak je tradiční říjnový „rozjezd“ do další sezóny, jehož termín ještě není zcela upřesněn. Předpokládáme, že by se mělo jednat o 17. -22.říjen 2010.

      Někteří atleti jsou zároveň zařazeni do mládežnických reprezentačních výběrů, pro které         organizují VT jednotlivé sekce. Proto doporučuji reagovat kladně na všechny pozvánky od        zodpovědných trenérů disciplín reprezentace ČR, které Vám přijdou na Vaší adresu.

 

      V této části zpravodaje ještě krátce něco o „nej“ termínech sezóny:

      MČR dorostu a juniorů            – Tábor         26.-27.6.

      MČR muži a ženy                                    - Třinec         17.-18.7.

      MČR 22 let                                      - Břeclav        28.-29.8.

      MČR žactva                                    - Praha         11.-12.9.

 

      Mezistátní utkání mládeže

      MU 15 let                              18.9. v ČR                              uzávěrka nominace 12.9.

      MU 17 let                              12.6. v ČR                              uzávěrka nominace 6.6.

      MU 19 let                              7.7. v Szombathely              uzávěrka nominace 27.6.

      MU 22 let                             11.9. ve Slovinsku                uzávěrka nominace 29.8.

 

      MS juniorů                        19.-25.7. Kanada                 uzávěrka nominace 5.7.

      EYOT – kvalif.na YOG 21.-23.5 Moskva                  uzávěrka nominace 8.5.

                                                                                                    (pouze roč. 1993-1994)

5)      Sportovní lékařská prohlídka je jedním ze základních kritérií pro setrvání závodníka v sestavě SCM. Ve svém vlastním zájmu si každý závodník (jeho trenér) včas zajišťuje prodloužení platnosti. Je stanoveno, že každý atlet zařazený do systému péče o talentovanou mládež, jedenkrát ročně tuto prohlídku absolvuje a doloží její absolvování vedoucímu trenérovi SCM.

 

Úspěšnou hlavní část sezóny přeje Aleš Žďárský-vedoucí trenér SCM HK