Jakub Nosek
Sportovní klub Nové Město nad Metují

Podpora naší atletické mládeže za přispění MŠMT

V historii na našem webu najdete příspěvky o akcích, které bychom těžko realizovali, nebýt podpory MŠMT ČR. Děkujeme ministerstvu!!!

Není vůbec jednoduché, realizovat tak široký rejstřík aktivit, který nabízíme mládeži na našem stadionu a poskytovat servis našim členům, kteří startují na soutěžích všech stupňů v rámci ČR.

Náš areál hostí každý rok během dubna až října, více než tři desítky akcí od charakteru místního až po mezinárodní. Převážná většina  akcí, které pořádáme se týká  dětí a mládeže. Ať už se jedná o pravidelnou činnost v rámci oddílu atletiky, který má více než 400 evidovaných členů, nebo o organizaci atletických soutěží. Jsme jedním z mála oddílů v kraji, který se pouští nejen do soutěží dětských přípravek, soutěží mladšího a staršího žactva, ale nebojíme se ani náročných projektů.

V sezóně 2017 jsme opět hostili tzv GIGANT - krajský přebor družstev dorostu a juniorů krajů Hradec Králové a Pardubice. Pořádali jsme prvoligové kolo soutěží mužů a žen, na kterém se z 80% relizují opět mladí lidé do 19 let. V neposlední řadě pak organizujeme již řadu let mezinárodní atletický mítink Veklká cena Nového Města nad Metují, který k nám do pohraničí láká nejen skvělou závodnickou konkurenci ale i obrovský zájem divácké veřejnosti. Ta je minimálně z 50% tvořena opět mládeží. My těmito akcemi působíme zcela zásadně na atmosféru v regionu, ovlivňujeme myšlení a nálady spoluobčanů, nastavujeme jistou úroveň chápání sportu jako výchovného fenoménu.

Trochu nás trápí, že musíme neustále obhajovat, dokládat a prezentovat naše konání všem, kteří přidělují dotace. Pro nás, kteří denně stojíme na hřišti, trénujeme a vychováváme děti a mládež, je to neskutečně náročné. Myslíme si, že by se měl někdo zamyslet nad výrazným zjednodušením procesů, které umožní sportovním ale i kulturním subjektům, čerpat státní prostředky na tuto činnost.

Výrazný krok k ulehčení naší práce při žádání o dotace udělal Královéhradecký kraj díky novému pojetí tzv víceúčelových žádostí. Věříme, že se postupně k podobnému modelu dopracují i další.