Pája Rousková a Zuzka Vančáková
Sports Club Nove Mesto nad Metuji

XVIII.ročník KB Českého poháru v atletice vozíčkářů

4.kolo neděle 31. července 2016 v Novém Městě nad Metují - propozice

XVIII.ročník KB Českého poháru
v atletice vozíčkářů
4.kolo neděle 31. července 2016
v Novém Městě nad Metují


P R O P O Z I C E


Pořadatel: Sportovní klub Nové Město nad Metují, sportklub@sportklub.cz, www.sportklub.cz, tel: 491-474270, mobil: 602-117121

Datum: neděle 31. července 2016

Místo: stadion gen. K.Klapálka, 28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01
Přihlášky: elektronicky do 29.7.2016 na sportklub@sportklub.cz, v kopii napsibrava@nbox.cz .
Závodní kancelář: otevřena v kavárně SK OD 9:45 hod.

Prezentace: v závodní kanceláři OD 9:45 – 10:30 hod.

Vážení náčiní: 9:45 – 10:25 hod.

Zahájení závodů: 10:30 hod., souběžně čtyři vrhačské sektory

Organizační výbor:
ředitel: Libor Šnajdr
hlavní rozhodčí: Věra Šnajdrová
technický delegát: Štefan Danko
hospodářka: Jana Martinková
zpracovatel výsledků: Pavel Šibrava
lékař: Václav Hanka
Vyhlášení výsledků: 14:00 hod., dle Pravidel ČP 2016, čl. III

Cestovné : bude vyplaceno dle Pravidel ČP 2016, čl. II, bod 11.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Stravování:v kavárně a bufetu SK (pořadatel nehradí)


Těšíme se na Vaši hojnou účast!